Konferenca shkencore kushtuar 25-vjetorit të Kongresit të drejtshkrimit të gjuhës shqipe : Tiranë, 12 dhjetor 1997

Konferenca shkencore kushtuar 25-vjetorit të Kongresit të drejtshkrimit të gjuhës shqipe : Tiranë, 12 dhjetor 1997 libër nga Emil Lafe (përg.), Pavli Haxhillazi (përg.), Mariana Ymeri (përg.). Botuar në Tiranë nga "Mësonjëtorja e parë", në vitin 2000. Faqe 114. ISBN 99927-46-19-X