Kongresi i 4-t mbarëshqiptar i stomatologjisë : 5-7 nëntor 2015, Tiranë, Shqipëri

Kongresi i 4-t mbarëshqiptar i stomatologjisë : 5-7 nëntor 2015, Tiranë, Shqipëri : libër abstraktesh nga Lorena Qafmolla (red.) dhe autorë kolektivë nga Shoqata Dentare Shqiptare. Botuar në Tiranë nga "Classic Print", në vitin 2015. Faqe 160.