Kongresi i Përmetit : (24-28 maj 1944)

Kongresi i Përmetit : (24-28 maj 1944) : vështrim historik dhe burime dokumentare me autor Kristo Frashëri dhe redaktore shkencore Albana Velianj. Botuar në Tiranë nga Akademia e Shkencave, në vitin 2015. Faqet e librit 124.