Mendje kontrolli apo kontrolli i mendjes është emërtim i përgjithshëm për disa teori dhe teknika të paracaktuara për të mposhtur kontrollin e të menduarit, sjelljes, ndjenjave, apo vendimeve të një njeriu. Mendje kontrolli mund të kuptohet si manipulimi sistematik dhe i herë pas hershëm i njerëzve apo grupeve me qëllim ndryshimin e perceptimit, bindjeve dhe personalitetit të tyre.

Një përshkrim satirik i larjes së trurit

Mendje kontrolli paraqitet nga shumica e njerëzve si fantazi, sepse në disa raste duket si një histori fantastiko-shkencore.

Ky emërtim përdoret përgjithësisht nga teoritë e komplotit të cilët pas çdo ngjarjeje apo risie shtrojnë gjithnjë pyetjet "Kush do, që unë ta besoj këtë?" dhe "Kush do, që njerëzit të mos besojnë, që ata mund të ndikohen?"

Në mendje kontroll mund të bëjë pjesë dobësimi i njeriut nëpërmjet drogave, pagjumësisë, dhe ndikime të caktuara fizike.

Në kundërshtim me trularjen në mendje kontroll nuk zbatohet asnjë dhunë e drejtëpërdrejtë, por ndodh një ndikim i jashtem i vazhdueshëm.

Mendje kontrolli mund të ndahet në dy grupe:

  1. Të tërthortë (nëpërmjet ndikimit të mediave, përvojave etj)
  2. Të drejtëpërdrejtë (nëpërmjet ndikimit të organizmit si p.sh. me anë të drogave, implantateve, rrezatimeve).

Mënyrat për dobësimin e mendjesRedakto

Shkallët e ndikimitRedakto

Shiko edheRedakto

Lidhje të jashtmeRedakto