Konvikti ose internati zakonisht është një ndërtesë e cila ofron fjetjen dhe banimin e përbashkët të nxënësve ose studentëve të cilët ndjekin mësimet ose studimet në një shkollë, kolegj ose fakultet, me ose pa shkëputje nga puna.

Konvikti