Kopshtari i lagur (frëngjisht: Le jardinier) është një film me metrazh të shkurtër që realizohet në vitin 1895 nga Vëllezërit Lumier. Është një nga 10 filmat e parë të vëllezërve, dhe një nga filmat e parë në historinë e kinemasë botërore.

Kopshtari laget qëllimisht nga djali.