Korça edhe katundet e qarkut

Korça edhe katundet e qarkut libër me autor Nuçi Naçi. Botuar në Korçë nga Dhori Koti, në vitin 1923 (Bot. i 2-të). Faqet e librit 110.