Kosova '81-89 : reflektimi në Maqedoni

Kosova '81-89 : reflektimi në Maqedoni libër me autor Isak Sherifi dhe Eva Tafili (Hyskaj) (rec.). Botuar në Tetovë nga "Arbëria Design", në vitin 2016. Faqe 162.