Kosova Feniks (album) : përzgjedhje e 300 veprave të artit pamor të ekspozuare në GAK

Kosova Feniks (album) : përzgjedhje e 300 veprave të artit pamor të ekspozuare në GAK nga Luan Mulliqi (ideoi dhe hartoi tekstet), Ismail Kadare (tekstet), Avni Spahiu (përkth. ne angl.), Artan Muhaxhiri (përkth. në angl.). Botuar në Tiranë nga "Onufri", në vitin 2005. Faqe 278. ISBN 99927-53-46-3