Kosova në zjarr : vjersha me autor Nijazi Sulça. Botuar në Ankara, në vitin 1990. Faqet e librit 64.