Kosova nga ajri (album) : 99 foto

Kosova nga ajri (album) : 99 foto nga Alket Islami (fotot), Edi Shukriu (tekst). Botuar në Tiranë nga "Albania", në vitin 2015. Vol.1, me 220 faqe me foto me ngjyra.