nga Dardha pikturoi më 1825 një ikonë të Krishtit për kishën e Shën Gjergjit të Dardhës. Gjithashtu me nentor 15 1831, . nje ikone te Krishtit po per kishen e Shen Gjergjit në Dardhë. Me 1934 pikturon nje ikone te Krishtit per Manastirin e Shen Ilias ne Hocisht. Piktori Jani A ... nga Dardha, pikturoi nje ikone te Shen Mitrit, per kishen e Shen Mitrit ne Kamenice të Korçës me 1864.