Krerët fetarë në lëvizjen kombëtare shqiptare në Vilajetin e Kosovës : (1878-1912)

Krerët fetarë në lëvizjen kombëtare shqiptare në Vilajetin e Kosovës : (1878-1912) libër me autor Nuredin A. Ahmeti dhe Gazmend Rizaj (red.). Botuar në Prishtinë nga Instituti i Prishtinës, në vitin 2011. Faqe 300.