Kristo Ligor Vishnja (1878-1954). Ka punuar ne pikturimin e banesave popullore ne Korçe e Dardhe e me se fundi ne Amerike ku emigroi dhe vdiq ne vitin 1954. Vepra e tij është pak e njohur. Ne Amerike është aktivizuar ne lëvizjen patriotike te shqiptareve.