Ksenofon Dilo Drejtor i Galerisë Kombëtare të Arteve në Shqipëri (Tiranë) nga 1987 - 1992.