Kubi ështe nje trup gjeometrik i cili ka tre përmasa:gjatësi,gjerësi dhe lartësi.Sipërfaqja e tij është e barabartë me 6a^2 ku a është gjatësia e brinjës së tij.Ndërsa vëllimi është i barabartë me a^3.Gjithsej ai ka 12 brinjë,8 kulme dhe 8 kënde dhe 6 faqe.