Kujtesa Afatgjatë përfaqëson anët më të mira të depozitave shqisore dhe afatshkurtër. Kapaciteti i saj është pothuaj i pakufizuar, përsa i përket sasisë së materialit që depozitohet dhe kohëzgjatjes së saj dhe duket se është relativisht i përhershëm.

Kyçi për kodimin në kujtesën afatgjatë është organizimi i materialit në mënyrë që ai të ketë kuptim.