Kujtim Haxhiu kryetar i parë i Bashkisë Lushnje pas rëniës së komunizmit,1992-1996.

Në periudhën e lëvizjeve të mëdha,në vitet 1990-1991 një pjesmarrës aktiv në themelimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë Dega Lushnje. Kujtim Haxhiu vinte nga një familje e vjetër, intelektuale, qytetare dhe demokratike e qytetit të Lushnjes. Në vitin 1991-1992 Kujtim Haxhiu nga Partia Demokratike u emërua Nën Kryetar i Komitetit Ekzekutiv Pluralist Lushnje. Në zgjedhjet e para demokratike të 26 korrikut të vitit 1992 për pushtetin lokal, Kujtim Haxhiu nga Partia Demokratike zgjidhet me votë direkte nga qytetarët e Lushnjes, Kryetar i Bashkisë në vitet 1992-1996.