Kultura e pambukut në Shqipëri dhe përpunimi në uzinat e xhveshjes

Kultura e pambukut në Shqipëri dhe përpunimi në uzinat e xhveshjes libër me autorë V. Kuzmin, K. Tite dhe Sami Leka (përkth.), M. Bega (red.). Botuar në Tiranë nga "Naim Frashëri", në vitin 1953. Faqe 211.