Kultura shqiptare në Preshevë : 1945-1995

Kultura shqiptare në Preshevë : 1945-1995 libër me autor Xhemaledin Salihu dhe Jonuz Fetahaj (red.). Botuar në Preshevë nga Shtëpia e Kulturës "Abdulla Krashnica", në vitin 1999. Faqet e librit 407.