Kumria (Turtulesha) jeton në pyje të hapura gjethngënse si dhe ne toka pjellore me drunjë të rrallë, ndërsa largohet vendeve ku jetojnë njerëzit. Njihet për ngjyren gri dhe nga ngjyra e bardhe e cila eshte shume e rralle. Kryesisht ushqhet me fara por edhe me insekte dhe kërminj. Folenë e ndërton në degët e thata, në runj ose kacuba. Nga fund i pranverës femra lëshon 1-2 vezë. Për shkak të prodhimit të madh bujqësor numri i tyre është zvogluar dukshëm.