Kundëradmirali. Gradë e lartë në flotën detare ushtarake të një shteti, e cila i përgjigjet gradës së gjeneralit të brigadës në forcat tokësor; ushtaraku që mban këtë gradë (në ushtritë që kanë grada).