Kundërkultura

Nën-kulturë, që vlerat dhe normat e sjelljes devijojnë nga ajo e kulturës dominuese

Kundërkultura është një term që ne antropologji e në sociologji u referohet lëvizjeve,grupeve të personave vlerat,modelet kulturore të sjelles të të cilëve janë të ndryshëm e shpesh të kundërt nga të atyre të paradigmës dominuese ose "mainstream" (term në ang.) të shoqërisë.


Shih edheRedakto

Kundërinformacion