Si dhe njerezit kafshet kane kurriz mirepo jo tegjitha kurrizoret jane kafshe me kurriz p.sh. ariu, dhelpra, gjarpri etj. Ne gjuhen angleze quhen vertibrates.