Kush paguan : financimi i shërbimeve shëndetësore në Shqipëri

Kush paguan : financimi i shërbimeve shëndetësore në Shqipëri libër me autorë Astrit Beci, Agron Belishova, Etiola Kola dhe autorë kolektivë nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. Botuar në Tiranë nga "Adel Co.", në vitin 2015. Faqe 134.