Lëvizja Kombëtare në Vlorë : 1878-1912

Lëvizja Kombëtare në Vlorë : 1878-1912 libër me autor Bardhosh Gaçe dhe Luan Zelka (red.). Botuar në Tiranë nga "Toena", në vitin 1999. V.1, me 302 faqe. ISBN 99927-1-185-X