Lakmia (ose koprracia) është një dëshirë e pakontrolluar për rritjen e përftimit ose përdorimit të përfitimit material (qoftë ushqim, para, tokë ose pasuri të gjalla/të pajetë); ose vlera shoqërore, si statusi ose fuqia. Lakmia është identifikuar si e padëshirueshme gjatë gjithë historisë së njohur njerëzore, sepse krijon sjellje-konflikt midis qëllimeve personale dhe sociale.

Piktura e 1909-tës Adhurimi i Mamonit, përfaqësimi i Dhiatës së Re dhe personifikimi i lakmisë materiale, nga Evelyn De Morgan.

Shiko edhe

Redakto

Referimet

Redakto