Liçensa përgjithësisht është një leje që bën të mundur kryerjen e çdo veprimi, që pa qenë i pajisur me të të do të ishte i ndaluar.

Liçensë do të thotë një instrument ligjor zyrtar me shkrim i nxjerë nga një autoritet publik, i cili autorizon mbajtësin që prej kohës së lëshimit të angazhohet në një lloj të veçantë biznesi apo aktiviteti tjetër, në pajtim me kushtet e saktësuara në liçensë.[1]

Liçensë rrjedh nga fjala latine "licensia" që do të thotë "e drejtë për diçka". Liçensa paraqet të drejtën e shfrytëzuesit të patentës së huaj, të mbrojtur nën kushte të caktuara. Për kontabilitetin financiar kjo nënkuptohet si kompensimi për fitimin e një të drejte të tillë. Me fjalë tjera, liçensa (edhe: leja) është një e drejtë për kryerjen e një veprimtarie të para përcaktuar, kryesisht të lejuar nga organet qeveritare përkatëse.

Shiko dheRedakto

Burimi i të dhënaveRedakto

  1. ^ Kuvendi i Kosovës - Ligj për mbrojtjen e mjedisit, 2003 Archived 29 September 2007[Date mismatch] at the Wayback Machine. - (PDF në shqip)