Libri i vitit “Gazeta e Korçës” 1924

Libri i vitit “Gazeta e Korçës” 1924 broshurë botuar në Korçë nga Libraria e "Gazetës së Korçës", në vitin 1924. Faqe 34.