Licenca në informatikë është kontrata që mund të shoqërojë një program kompjuterik. Kjo kontratë saktëson modalitetin ku përdoruesi mund të përdorë produktin, duke garantuar të drejtat e autorit.