Limfociti-B ose dhe shkurt qelizat-B ju takojnë grupit të rruzave të bardha të gjakut, (Leukocitet). Janë të vetme qeliza të cilat janë në gjendje të formojnë antitrupa dhe së bashku me Limfocitet-T e formojnë sistemin imunologjik adaptiv.