Observatori Linguasphere (ose "Observatoire", bazuar në titullin origjinal francez dhe ligjor: Observatoire Linguistique) është një rrjet kërkimor gjuhësor transnacional.