Lisp (List processing) është një gjuhë programimi që bazohet në procesimin e listave. Përdorimi i saj në industrinë informatike është i kufizuar dhe ka më shumë vlera pedagogjike dhe studimore. LISP është përdorur për shkrimin e disa programeve të inteligjencës artificiale.

Lidhjet e jashtme Redakto