Lista e Paleoetnobotanistëve

Artikull me list në Wikimedia

Paleoetnobotanika ose Arkeobotanika, "është studimi i mbetjeve të bimëve të kultivuara ose të përdorura nga njeriu në kohët e lashta, që kanë mbijetuar në kontekstet arkeologjike".

Lista e paleoetnobotanistëve

 • Glynis Jones
 • Mike Charles
 • Amy Bogaard
 • R.T.G. Cappers
 • Gary W. Crawford
 • Linda Scott Cummings
 • Gayle J. Fritz
 • Dorian Fuller
 • Christine A. Hastorf
 • Gordon Hillman
 • Stefanie Jacomet
 • Sabine Karg
 • Udelgard Körber-Grohne
 • H. V. Kroll
 • Jutta Lechterbeck
 • Naomi F. Miller
 • Virginia S. Popper
 • Deborah M. Pearsall
 • Dolores Piperno
 • Jane Renfrew
 • M. Roesch
 • Irwin Rovner
 • H.-P. Stika
 • George Willcox
 • Ulrich Willerding
 • Mary Theresa Bonhage-Freund
 • Gisela Wolf
 • Lee Newsome

Shiko edhe

Redakto