Lista e mbretërve të Suedisë

artikull-listë e Wikimedias

Mbretët e suedis (sveriges kungar):