Litra është njësia themelore në sistemin ndërkombëtar të njësive SI që përdoret për matjen e vëllimit të substancave të lëngëta. Vëllimin prej një litri e ka sasia e lëngut e cila mund të futet në një enë në formë të kubit me dimensione të tehut prej .