Një llogari bankare[1] është një llogari financiare e mbajtur nga një bankë ose institucion tjetër financiar në të cilën regjistrohen transaksionet financiare ndërmjet bankës dhe një klienti. Çdo institucion financiar përcakton termat dhe kushtet për çdo lloj llogarie që ofron, të cilat klasifikohen në lloje të kuptueshme zakonisht, të tilla si llogari depozitash, llogari karte krediti, llogari rrjedhëse, llogari kredie ose shumë lloje të tjera llogarish. Një klient mund të ketë më shumë se një llogari. Pasi të hapet një llogari, fondet e besuara nga klienti institucionit financiar në depozitë regjistrohen në llogarinë e caktuar nga klienti. Fondet mund të tërhiqen nga ngarkuesit e kredisë.

Letër nga Midland Bank drejtuar një klienti më 1967, duke i informuar ata për prezantimin e përpunimit elektronik të të dhënave dhe për numrat e llogarive për llogaritë rrjedhëse.

Transaksionet financiare që kanë ndodhur në një llogari bankare brenda një periudhe të caktuar kohore i raportohen klientit në një pasqyrë bankare dhe gjendja e llogarive të një klienti në çdo moment kohor është pozicioni i tij financiar me institucionin.

Shiko edhe

Redakto

Referime

Redakto
  1. ^ "Kuptimi i fjalës Llogari ‹ FJALË". fjale.al. Marrë më 2024-05-09.