Lopa dhe Pula anglisht (Cow and Chicken), është një serial i animuar i prodhuar dhe transmetuar nga Cartoon Network1997 e krijuar nga David Feiss.

Vëllezërit Lopa dhe Pula

Seriali tregon aventuarat e një motre (Lopës) dhe vëllait të saj (Pulës), kundër Të Kuqit një personazh budalla dhe djallëzor i cili nuk vesh të mbathura (e për këtë arsye tallët nga dy vëllezërit I Kuqi pa brek).