Loreta Çapeli

Loreta Çapeli është arkitekte shqiptare. Është diplomuar në Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit dega arkitekturë në 1991. Ajo ka dhënë dhe jep mësim në Fakultetin e Arkitekturës dhe Inxhinierisë, Tiranë, lëndën Histori Arkitekture. [1]


  1. ^ https://fau.edu.al/