Luftë dhe paqe : pranverë 1999 : vizatime të fëmijëve kosovarë në Shqipëri

Luftë dhe paqe : pranverë 1999 : vizatime të fëmijëve kosovarë në Shqipëri broshurë e botuar në Tiranë nga "Lilo", në vitin 1999. ISBN 99927-35-31-7