Lufta e Vlorës dhe Kuçi i Labërisë

Lufta e Vlorës dhe Kuçi i Labërisë libër nga Hasan Luçi ([shkroi e red.]). Botuar në Tiranë nga "Julvin 2", në vitin 2018. Faqe 80.