Lufta për likujdimin e bandave kriminale dhe organizatave në Shqipëri : 1944-1948

Lufta për likujdimin e bandave kriminale dhe organizatave në Shqipëri : 1944-1948 libër me autor Demir Dyrmishi. Botuar në Tiranë nga Instituti i Historisë, në vitin 1990. Faqe 235.