Lunisolari ishte një siste kalendari i që zbatohej nga grekët e lashtë për mëse shtatë shekuj deri sa dijetari Soloni e bëri përmisimin e tij.