Më pas heshtja, roman me autore Elvira Dones. Botuar në Elbasan nga "Sejko", në vitin 2004. Libri ka 204 faqe.