MEDA, ose 3-metoxy-4,5-ethylenedioxyamphetamine, është një ilaç më pak i njohur psikodelik. MEDA u sintetizua fillimisht nga Alexander Shulgin. Në librin e tij PiHKAL (Phenethylamines I Have Known And Loved), doza minimale është e shënuar si 200 mg, dhe kohëzgjatja e panjohur. Ka shumë pak të dhëna për vetitë farmakologjike, metabolizmin dhe toksicitetin e MEDA.