Tërmeti më i madh, deri më tani në planetin Tokë është regjistruar në Kili (Chile) më 22 maj 1960, i cili kishte një magnitudë prej 9.5 shkallë Rihteri.

Shkalla matëse për tërmete është krijuar më 1935 prej sizmologut Amerikan Charles F. Richter. Ai matë se sa dridhet toka 100 km larg epiqendre të tërmetit.

Magnituda e Rihterit është logaritëm rritës, nënkupton që energjia rritet 10 herë për çdo numër të magnitudës.

Intenziteti i Merkalit është i bazuar në vrojtimet e dëmit që bënë tërmeti dhe nuk matet në fakt me instrumente. I shpikur prej sizmologut Italian Giuseppe Mercalli.

Magnituda e Rihterit

Magnitude Përshkrimi Efektet e Tërmetit Frekuenca e shfaqjes

Më pak se 2.0 Mikro. Mikro tërmetet, nuk ndjehen. Rreth 8.000 në ditë

2.0–2.9 I vogël .Në përgjithësi nuk i ndjejmë, por është i regjistruar në sizmograf. Rreth 1.000 në ditë

3.0–3.9. Ndjehen shpesh, por rrallë shkakton dëme. 49.000 në vit.

4.0–4.9. I lehtë Lëkundje e dukshme e artikujve shtëpie, zhurma të vrullshme. Dëme me gjasa të mëdha rreziku. 6.200 në vit.

5.0–5.9 Mesatar . Mund të shkaktojë dëme të mëdha të ndërtesave të ndërtuara dobët për rajone të vogla. Dëme më të vogla për ndërtesa mirë të projektuara. 800 në vit.

6.0–6.9 I fortë.Mund të jetë shkatërruese në sipërfaqe rreth 160 kilometra (99 mil) në zonat e populluara. 120 në vit.

7.0–7.9 I madh.Mund të shkaktojë dëme serioze mbi zonat më të mëdha.18 në vit.

8.0–8.9 Shumë i madh. Mund të shkaktojë dëme serioze në të gjithë fushat me disa qindra kilometra.1 në vit.

9.0–9.9. Shkatërrues në të gjithë fusha me disa mijë kilometra.1 për 20 vjet.

10.0+Masiv. Asnjëherë i regjistruar, shkatërrimi i përhapur në zonat shumë të mëdha, sipas ekuivalentit sizmik të energjisë.

Tepër të rralla (te panjohur panjohur).

Shih edhe Redakto

Shkalla e Merkalit