Bimët me Lule (ose Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W.Zimm., 1966), janë një grupim i gjerë i bimëve i njohur edhe nën emrin e Angiospermet (ose Angiospermae Lindl.), që bën pjesë në klasifikimin e Ndarjes.