Magrebi është pjesë në perëndim të Afrikës veriore. Përfshin shtetët Marokun, Tunizinë, Algjerinë, Mauritaninë dhe Libinë.Perfshin kryesisht shtetet e Afrikes se Veriut dhe ato te shkretetires se Saharase, te cilat kane lidhje gjeografike e kulturore me vendet e Magrebit dhe rajonin ne pergjithesi. Pjesa veriore dhe perendimore lagen nga deti mesdhe dhe oqeani atlantik.Pjesa jugore eshte pjese e shkretetires te saharase.Klima e kesaj zone ne pjesen veriore eshte mesdhetare dhe oqeanike,ndersa ne pjesen jugore klima eshte shkretetinore. Ne pjesen mesdhetare jetojne mbi 160 milione banore,c'ka perben 1/5 e popullsise.Dendesine me te madhe e kane hapesirat bregdetare,zonat kodrinore prane maleve atlas.[Frenc Doko] Termi Magreb vjen nga arabishtja 'ishulli perendimor' duke u menduar ne fillim nga arabet i rrethur nga deti ,i cili ndodhej ne perendim te tyre.Territori ne veri zoterohet nga malet Atlas qe ne pika te vecanta i kalojne te 4000m.Shkretetira e Saharase tipizon gjithe afriken veriore si me e madhja ne bote ku tiparet natyrore kane kushtezuar kulturat(berberoarabe) dhe vendosjet e popullsise.Ajo nk eshte plotesisht e rrafshet por vende vende ngrihet ne formen e maleve te quajtura erg me lartesi qe i kalojne 2000m dhe rrafshinave si gropa e oaze te vecanta.(Fjala Sah-ar vjen po nga arabishtja qe do te thote "e privuar nga bimesia"). Vetem ne oaze eshte perqendruar nje fare popullsie.

Magrebi