Një makinë elektrike është një aparaturë që konverton energjinë në tri kategori: gjenerator i cili konverton energjinë mekanike në energji elektrike, motor i cili konverton energjinë elektrike në energji mekanike, dhe transformator i cili ndërron nivelin e tensionit në një rrymë alternative.

Gjeneratori elektrik

Gjeneratori Redakto

Një gjenerator elektrik është një pajisje që konverton energjinë mekanike në energji elektrike. Një gjenerator i shtyn elektronet të rrjedhin në një qark elektrik të jashtëm. Është disi e ngjashme me një pompë uji, e cila krijon një rrjedhje të ujit por nuk krijon ujë përbrenda. Burimi i energjisë meknaike, lëvizja elektrike kryesore, mund të reciprokojë ose të turbojë makinën me avull, ujin që bjen nëpër një turbinë ose rrotë uji, një makinë me djegie të brendshme, një turbinë e erës, një pajisje dore, ajër i ngjeshur ose ndonjë burim tjetër i energjisë meknaike.

Motorri Redakto

 
Motorri elektrik

Transformatori Redakto

Enërgjia e prodhuar nga gjeneratori duhet të shkoj në tranformatorin qëndror.Transformatori ka enëgji :Transformator qendror dhe loklal

 
Transformatori.

Llojet e transformatorët  Redakto

Ekzistojnë 2 lloje transfromatorësh:

  1. Transformatorët rritës
  2. Transformatorët zvogëlues

Referimet Redakto

Chapman, Stephen J. 2005. Electrical Machinery Fundamentals. 4th Ed. New York: McGraw Hill.