Maksim Malaj.jpg

Maksim Malaj, Gjeneral Brigade, ish Shef i Shtabit të Përgjitshëm të Forcave të Armatosura të Shqipërisë.